Forberedelse til amning

Et forældrepars beretning samt tips og tricks til, hvorfor og hvordan I kan forberede jer til amning.

Man and woman smiling while looking at electronic device